Savęs link…

2003-ieji metai.

Sutelkiamas dėmesys Plungiškių draugijos, kaip visuomeninės organizacijos, juridinio statuso įteisinimui. Viceprezidentės Genovaitės Žiobakienės pastangomis Plungiškių draugija užregistruojama Juridinių asmenų registre, pagaminamas antspaudas, atidaroma sąskaita banke, kuriamas draugijos logotipas.

2003 m. rugsėjo 27 dieną surengta pirmoji juridiškai įteisintos Plungiškių draugijos sueiga ir valdybos posėdis. Aptarti pirmieji nuveikti darbai bei tolesnė draugijos veikla. Vakare vyko kraštiečių vakaronė, dalintasi prisiminimais ir palinkėjimais draugijai gyvuoti. Dailininkų sukurtas simbolinis iždas priminė susirinkusiesiems, kad Plungiškių draugija yra visuomeninė organizacija ir ją reikia remti ir asmeninėmis, ir rėmėjų lėšomis.

Tais pačiais metais Plungiškių draugija, turėdama tikslą išsaugoti atmintį apie iškilius kraštiečius – gyvus ir kurių jau nebėra – pradėjo rinkti istorinę medžiagą, kaupti atsiminimus, dokumentus, fotografijas leidiniui apie plungiškius išleisti.

Tais pačiais metais pradėta rūpintis žymių žmonių kapais. Ant sutvarkytų kapų mirusiųjų pagerbimo dieną padėtos gėlės, uždegtos žvakės. Ši garbinga pareiga vykdoma kasmet.

2004 m. rugsėjo mėnesį Žemaičių dailės muziejuje surengtas akademiko Adolfo Jucio, Lietuvos fizikos mokslo patriarcho, vieno iš daugiaelektronių atomų technikos kūrėjų, Vilniaus fizikų teoretikų mokyklos organizatorių ir vadovų, pirmojo Plungiškių draugijos prezidento,100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Iš Lietuvos mokslų akademijos suvažiavę mokslininkai, akademiko A. Jucio bendražygiai ir mokiniai pasidalijo mintimis ir prisiminimais apie A. Jucio veiklą, mokslinius darbus, išgarsinusius Lietuvos fizikos mokslo pasiekimus pasaulyje, apie akademiko asmenybės švytėjimą ir patriotinius jausmus savo kraštui ir žmonėms. Visuomenei buvo pristatyti A. Jucio išleisti mokslo leidiniai. Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius Romualdas Karazija pristatė savo knygą „Žalias teorijos medis“, kurioje su didele meile ir pagarba aprašo iškilaus mokslininko, garsaus fiziko teoretiko gyvenimą, mokslininko kelią, asmenybės bruožus. Prisiminta Plungiškių draugija, kurios veiklai ir gyvavimui akademikas A. Jucys skyrė ypatingą dėmesį.

A. Jucio 100-ųjų gimimo metinių konferencijoje dalyvavo akademiko sūnus Gediminas Jucys su šeima, mokslų daktarė, leidinio „Akademikas A. Jucys“ redaktorė Alina Momkauskaitė, mokslų daktaras, profesorius Egidijus Norvaišas, Šiaulių pedagoginio universiteto docentė, draugijos pirmoji viceprezidentė Elena Adomavičienė.

2005 metų vasarą Plungiškių draugija kartu su akademiko A. Jucio pagrindine mokykla, M. Oginskio meno mokykla ir Žemaičių dailės muziejumi surengė pirmosios Plungiškių draugijos viceprezidentės, socialinių mokslų daktarės, nusipelniusios mokytojos, docentės Elenos Adomavičienės garbingo jubiliejaus paminėjimą ir jos poezijos knygos „Patirties skrynia“ pristatymą. M. Oginskio rūmų aplinka, meno mokyklos smuikininkų ansamblio koncertas, poezijos posmai, šilti prisiminimai, sveikinimo ir pagarbos žodžiai autorei, gėlių jūra poezijos popietei suteikė ypač daug jaudinančių akimirkų. „Ačiū, kad buvote Plungėje“, – kalbėjo susirinkusieji, džiaugdamiesi susitikimu su nepakartojamos dvasinės šviesos asmenybe, Mokytoja Elena Adomavičiene.

Menu