Jaunimo link…

Plungiškių draugijos istorijoje 2006-ujų balandžio 20 diena tapo ypatinga – draugijon įsiliejo didelis jaunimo būrys iš penkių Plungės rajono ir miesto mokyklų. Neįmanoma pervertinti šio įvykio – pasak draugijos valdybos narės docentės E.Adomavičienės, draugijos, kaip visuomeninės organizacijos, tolesnė sėkmė priklauso ne tik nuo dabartinės kiekvieno nario veiklos, bet ir nuo to, ar bus ši veikla įdomi ateinančios kartos atstovams.

Jaunųjų plungiškių būreliai susikūrė Adolfo Jucio pagrindinėje mokykloje (pirmininkas – Zigmas Bagdonas, koordinatorė – mokyklos direktoriaus pavaduotoja Roma Bužienė), Žemaičių Kalvarijos vidurinėje mokykloje (pirmininkė – Danguolė Ramonaitė, koordinatorė – mokytoja metodininkė Alma Mikalauskienė), „Saulės“ gimnazijoje (pirmininkė – Sigutė Alinaitė, koordinatorius – mokytojas Stanislovas Smilgevičius), Senamiesčio vidurinėje mokykloje (pirmininkas – Martynas Brasas, koordinatorė – mokytoja Irena Stonkienė), Žlibinų Igno Končiaus pagrindinėje mokykloje (pirmininkė – Eglė Šlimaitė, koordinatorė – mokytoja Rita Riaukienė).

Jaunųjų plungiškių būrelių veiklą kūrybingai globoja draugijos narė Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos mokytoja – Danutė Ardavičienė. Jaunieji plungiškiai savo pedagogų skatinami domėtis krašto praeitimi, ugdomi bendruomenės dvasios, meilės gimtajam kraštui. Pirmoji draugijos viceprezidentė – docentė E.Adomavičienė, duodama jauniems plungiškiams praktinius patarimus, ragino juos domėtis savo mokyklų abiturientų likimais, palaikyti su jais ryšį, užfiksuoti kuo daugiau faktinės medžiagos. Jaunėji plungiškiai užrašinėja įdomesnius įvykius savo mokykloje, senolių pasakojimus, prisiminimus apie žymius kraštiečius, renka nuotraukas, dokumentus, rengia tarpusavio susitikimus, dalyvauja projekte „Drąsinkime ateitį“.. Jaunimas aktyviai dalyvauja Plungiškių draugijos kultūriniuose renginiuose, viktorinose apie krašto istoriją. Jaunieji plungiškiai dalyvavo išvykose į Klaipėdos muzikinį teatrą, susitiko su maestro Stasiu Domarku, kuris supažindino su muzikinio teatro darbo specifika ir veikla, žiūrėjo teatro spektaklius.

Menu