Plungiškių draugija

Plungiškių draugija

TIKSLAI, MISIJA

Plungė – vienas iš Lietuvos miestų, kuriame nuolat grįžtama prie sampratos „krašto garbė“. Garbė, kaip vidinė nuostata, kaip tikėjimas žmonių, kilusių iš šio krašto ir neužmiršusio jo. Žmonių, kurie garsina ir pristato jį Lietuvai ir pasauliui. Pasiekę savo profesijos viršūnių, jie su pasididžiavimu taria: “Mes – iš Plungės“. Plungiškiai padeda savo kraštui vystytis ir gražėti, o šis jais nuolat didžiuojasi. Įvairios kartos, dviejų amžių tėkmėje, skirtingose epochose vėl ir vėl su žemaitišku užsispyrimu grįžta prie minties suvienyti Lietuvoje ir užsienyje gyvenan­čius ir aktyviai besireiš­kiančius kraštiečius. Taip du kartus – 1971 ir 2003 metais Plungėje buvo kuriama ir atkuriama Plungiškių draugija.

Galerija

Oginskio Festivalis

Menu