Oginskio Festivalis Plungėje – epochų ir valstybių tiltas

Ši Plungiškių draugijos subrandinta idėja materializuojasi tik 2006 metas, kai draugijos viceprezidentės Genovaitės Žiobakienės suburta iniciatyvinė grupė ėmėsi didelio organizacinio darbo. Buvo sudaryta ir pakviesta veiklai Tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio meno taryba: Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, profesorius Juozas Domarkas/pirmininkas/, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovas ir vyr. dirigentas, idėjos autorius, festivalio meno vadovas, profesorius Stasys Domarkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, solistė Giedre Kaukaitė, Kauno valstybinės filharmonijos vadovas Justinas Krėpšta, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas , saksofonininkas, džiazo virtuozas Petras Vyšniauskas.

Festivalio garbės prezidentu išrinktas draugijos prezidentas dr. Bronislovas Lubys, kuris yra ir pagrindinis renginio rėmėjas. Sudarytas festivalio organizacinis komitetas: Plungiškių draugijos viceprezidentė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė Genovaitė Žiobakienė (vadovė), Žemaičių dailės muziejaus direktorius, Vakarų Lietuvos dvarų kultūros asociacijos viceprezidentas Alvydas Bakanauskas, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dėstytoja, Tarptautinio M.Oginskio festivalio orkestro administratorė Kristina Domarkienė, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius, Vakarų Lietuvos dvarų kultūros asociacijos prezidentas Vytas Rutkauskas, Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja Jolanta Skurdauskienė, meno mokyklos direktorės pavaduotoja Dalia Stasikėlienė. Festivalio globėjai: Lietuvos Nacionalinė Filharmonija ir gen. direktorė Rūta Prusevičienė, Plungės rajono savivaldybė bei Telšių apskrities viršininko administracija. Profesorius Juozas Domarkas sutiko būti ryšiams su užsienio meniniais kolektyvais organizatoriumi.

Iškeliami festivalio tikslai: pagyvinti Plungės krašto ir Žemaitijos regiono kultūrinį visuomenės gyvenimą, sudaryti galimybes jiems susipažinti su naujausia Europos šalių muzikine kultūra, iškiliausiais šalies ir užsienio profesionaliais meniniais kolektyvais , simfoniniais orkestrais ir atlikėjais, festivalio renginiais užpildyti spragas ir kompensuoti profesionaliosios muzikos stygių periferijoje, suteikti erdvę jaunų talentų atsiradimui.

Tarptautiniai Mykolo Oginskio festivaliai tapo išskirtiniu kultūriniu reiškiniu Plungės krašto ir Lietuvos vakarų regiono gyvenime, tapo mėgiami plungiškių dėl renginių aukšto meninio lygio ir prieinamumo. Į festivalio renginius suvažiuoja žiūrovai iš visos Lietuvos. Pirmasis festivalis vyko 2006 m. rugpjūčio 26 – rugsėjo 30 dienomis, antrasis – 2007 m. rugpjūčio 4 – rugsėjo 30 dienomis, trečiasis – 2008m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 30 dienomis. Festivaliai vyksta M.Oginskio dvaro žirgyno didžiausioje patalpoje, kuri festivalio dienomis yra išpuošiama ir tampa koncertine sale, talpinančia apie 1000 žiūrovų. Koncertai turi didžiulį pasisiekimą ir vyksta pilnutėlėje žiūrovų salėje.

Festivaliuose koncertavo simfoniniai orkestrai, chorai ir solistai : iš Lenkijos (Bialystoko ir Torūnės), Baltarusijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Olandijos, Japonijos, Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro, Kauno Filharmonijos, Latvijos Respublikos, Europos sąjungos.

Ryškiu festivalio akcentu tapo, specialiai šiam renginiui suburtas, Mykolo Oginskio festivalio orkestras, kuriame groja jaunimas ir profesionalūs atlikėjai iš Kauno Juozo Gruodžio, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijų, Plungės Mykolo Oginskio, Rietavo, Klaipėdos Juozo Karoso, Jeronimo Kačinsko meno mokyklų, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos – buvę ir esami šių mokyklų mokiniai ir mokytojai. Į šį unikalų simfoninį orkestrą įsiliejo žymiausi Lietuvos simfoninių orkestrų artistai profesionalai: altistas Arūnas Statkus, violončelininkai: Edmundas Kulikauskas ir Jonas Armonas, smuikininkė Barbora Domarkaitė – Armonienė, kontrabosininkas Dalius Jovaiša ir kt. M.Oginskio simfoninio orkestro organizacinius ir meninius reikalus su atsidavimu rikiuoja Kauno J.Gruodžio konservatorijos dėstytoja , smuikininkė Kristina Domarkienė ir šios idėjos autorius , orkestro dirigentas, profesorius Stasys Domarkas.

Kitas festivalio netikėtumas – Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų jungtinio smuikininkų ansamblio festivalis „Rudens akvarelė M.K.Čiurlioniui“, kuriame vienu metu griežia per 150 jaunųjų smuikininkų. Šios idėjos autorė, Plungiškių draugijos viceprezidentė G.Žiobakienė džiaugiasi pavykus suburti tokios apimties muzikuojančio jaunimo būrį ir suradus bendraminčius, aktyvius muzikos pedagogus , kuriems labai svarbu kraštui išugdyti jaunus menininkus, patriotiškai nusiteikusius ir dvasiškai turtingus žmones.

„Patrankų šūviai pažadino Oginskių dvasią“ – tokiais žodžiais žiniasklaida apibūdino vykusius festivalius. Oginskių šeimos palikuonio, kompozitoriaus ir pianisto Ivo Zaluskio (Iwo Zaluski) atvykimas į festivalį iš Didžiosios Britanijos išryškino renginio svarbą Plungės krašto kultūriniam gyvenimui ir pagarbą miesto garbingos istorijos kūrėjams. Garbus svečias surengė koncertą plungiškiams ir miesto svečiams, dėkojo festivalio organizatoriams už jo protėviams reiškiamą pagarbą . Nepakartojamą dvasinį virpesį sukėlė dviejų epochų palikuonių susitikimas: atskubėjęs iš Kauno žymus Lietuvos muzikas ir pianistas Rokas Zubovas, M.K.Čiurlionio proprovaikaitis , dėkojo kompozitoriui ir pianistui, kunigaikščių Oginskių palikuoniui Ivo Zaluskiui už protėvių nepaprastą įžvalgumą, globą ir finansinę paramą iškiliam Lietuvos kompozitoriui ir dailininkui M.K.Čiurlioniui, jo kelyje į didįjį meno pasaulį. Giliai sujaudinta publika klausėsi dviejų kartų palikuonių atliekamos M.K.Čiurlionio ir Kleopo Oginskio fortepijoninės muzikos.

Festivalių metu Plungiškių draugijos iniciatyva ir pastangomis visuomenei pristatyta, pirmą kartą į lietuvių kalbą išversta ir išleista Ivo Zaluskio knyga „Oginskių genas“. Taip pat plungiečiams buvo pristatyta ir „Žemaičių žemės“ redaktorės D.Mukienės pirmą kartą į lietuvių kalbą išversta ir išleista Sofijos Tyzenhauzaitės knyga „Halina Oginskytė arba švedai Lietuvoje“, parodytas aktorės V.Kochanskytės muzikos ir poezijos spektaklis „Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis: „Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“, atidaryta įspūdinga 5-oji Pasaulio žemaičių dailės paroda, surengtos dvi mokslinės konferencijos: “Žemaituko istorinės ištakos. Kunigaikščių Oginskių įtaka arklininkystės raidai“ bei „Krikščioniškų tradicijų formavimas Lietuvoje: “Mykolinės Žemaitijos rudens kalendoriuje“.

„Itin reikšminga Plungiškių draugijos idėja ir renginiu manau esant Tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį, kuris praėjusių metų vasarą kaip gaivaus oro šuoras įsiveržė į plungiškių gyvenimą ir su didžiuliu pasisekimu vyko Plungėje, Rietave – Lietuvos kultūrai daug nusipelniusių Oginskių dvaruose. Džiugu, kad kultūrinės ir dvasinės vertybės grįžta į mano gimtąjį miestą Plungę ir turtina plungiškių dvasią“, – sakė apie festivalį jo garbės prezidentas dr. Bronislovas Lubys.

Menu