Mokslo link…

Įvykiu Plungės švietimo padangėje tapo gausus Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkų ir dėstytojų „desantas“, „išlaipintas“ 2006 m. balandžio 28 dieną Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje.

Atvykę į gimtąjį miestą buvę plungiškiai kartu su kolegomis pristatė savo mokslo įstaigą Plungės jaunimui ir visuomenei, parodė universiteto vietą Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo sistemoje. Mokslininkų delegacijai vadovavo MRU senato pirmininkas, Plungiškių draugijos valdybos narys , profesorius Vytautas Pakalniškis.

Plungiškiai MRU dėstytojai Agota Giedrė Rainienė ir dr. Gediminas Sagatys linksmai ir su išmone pasidalino universiteto gyvenimo akimirkomis. MRU pagrindinių bei magistratūros studijų programas bei įsidarbinimo galimybes pristatė MRU Karjeros centro direktorius Edmundas Sakalauskas. Priėmimo į Mykolo Romerio universitetą tvarką, terminus ir ypatumus aiškino MRU Priėmimo komisijos atsakingas sekretorius Saulius Bugailiškis.

Mokslininkų vizitą į gimtąjį miestą „vainikavo“ gražus koncertas, surengtas M.Romerio universiteto vokalinio ansamblio, kuriame dainuoja ir plungiškės.

Menu