Leidybinė veikla

Plungiškių draugijai remiant, 2004 metais išleisti kraštotyrininko S.Stropaus knygos „Plungės kraštas“ I ir II tomai, 2005 metais – III ir IV tomai. Siekdami supažindinti su šiuo leidiniu kuo daugiau skaitytojų, dalį knygų draugija padovanojo Plungės savivaldybės bibliotekai, Žemaičių dailės muziejui, kaimo bibliotekoms, mokykloms, seniūnijoms.

2005 metais Plungiškių draugija parėmė Vilniaus dailės akademijos leidinį – „Plungės sakralinė architektūra ir dailė“. Kapitalus veikalas išsamiai nušviečia krašto bažnyčių istoriją, architektūrą bei sukauptą jose dvasinį lobyną. Pagrindinis šio leidinio mecenatas – Plungiškių draugijos prezidentas dr. B.Lubys.

2006 metais viceprezidentės G.Žiobakienės iniciatyva ir pastangomis, suvienijus plungiškių kultūrines jėgas, išleistas leidinys „M.K.Čiurlionis ir Plungė“, skirtas iškilaus Lietuvių tautos genijaus 130-osioms gimimo metinėms pažymėti ir nušviečiantis iškiliojo menininko sąsajas su Plunge.

Knygos atspindi Plungiškių draugijos leidybinę veiklą
Knygos atspindi Plungiškių draugijos leidybinę veiklą

Plungiškių draugija, siekdama paremti kraštiečių menininkų kūrybą , 2006 metais draugija išleido plungiečių kompozitorių Prano Škimelio ir Povilo Budgino sukurtų pjesių rinktinę smuikininkų ansambliams.

Plungiškių draugija ruošia spaudai didelės apimties leidinį apie iškiliausius plungiškius. Draugija bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, su vietine ir šalies spauda, publikuoja straipsnius apie Plungės kraštą ir jo žmonės, nušviečia draugijos veiklą.

Menu