Asmeninio indėlio ir ateities link…

Plungiškių draugija, naujomis idėjomis, iniciatyvomis ir prasmingais užmojais įsiveržė į Plungės miesto gyvenimą, skleisdama gerą vienijimosi darbams aurą ,atgaivindama primirštus kultūrinius klodus, žadindama žmones kūrybai, kviesdama juos gražinti savo kraštą prasmingais darbais, kad kiekvienas čia ir kitur gyvenantis plungiškis su pasididžiavimu teisėtai galėtų ištarti – „Aš iš Plungės“.

Ieškojimų ir darbų kelias ilgas, tačiau jis tampa trumpesniu, kai einama kartu.

Menu